ให้บริษัท/กิจการซึ่งจดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ตที่เป็นนายจ้างเป็นผู้ลงทะเบียนให้

https://www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/