รอบพฤษภาคมนี้ฉีดเฉพาะอายุ 18-59 ปี หากเกิน 60 ปี ตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้ว แต่จะต้องรอรับรอบตั้งแต่เดือน มิถุนายน