หากไม่ทำลงทะเบียนล่วงหน้า จะถือว่าเป็นการ walk in แล้วแต่เจ้าหน้าที่ว่าจะให้เข้าไหม ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้มงวดมากครับ