รอบนี้ให้บริการเฉพาะคนไทยเท่านั้น

ต่างชาติฉีดได้เมื่อไร
ปัจจุบันยังไม่มีนโยบายครับ