ปัจจุบันมีการหยุดให้บริการรับวัคซีนเข็มแรก ชั่วคราว และจะเปิดอีกครั้งเมื่อเราทราบกำหนดการส่งมองวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข แล้วเราจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง


หากท่านไปรับวัคซีนที่ห้างจังซีลอนแล้ว แต่ได้ใบรับรองแพทย์แจ้งให้ไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลป่าตองเนื่องจากการแพ้ยาหรือมีโรคประจำตัว กรุณาลงทะเบียนขอรับนัดที่

https://forms.gle/GrpxNWntBfB7DVQ66