ฉีดได้จนถึงอายุเท่าไร
รอบพฤษภาคมนี้ฉีดได้เฉพาะอายุ 18-59 ปี หากเกิน 60 ปีจะต้องรอตั้งแต่รอบเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป