โรคประจำตัวอื่นๆฉีดได้ไหม
ชมคลิปนี้ https://youtu.be/0youtVd2RLY
หรือสอบถามที่ สสจ.ภูเก็ตโทร 094-5938876 หรือ 094-5935342