ตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ฉีดได้ไหม

ไม่แนะนำครับ หากจำเป็นต้องรับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์และขอใบรับรองแพทย์ก่อนรับวัคซีนครับ