หากลงทะเบียนเข็มแรกรอบเดือนเมษายนแล้วแต่ไม่ได้มาตามนัด ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

ให้รอประกาศการนัดรับวัคซีนเข็มแรกทางได้ทาง check.ภูเก็ตต้องชนะ.com

แอดก็รอกำหนดส่งวัคซีนจากกระทรวงอยู่ ถ้าแอดทราบแล้วจะรีบออกประกาศนะครับ