หลังจากการลงทะเบียนแล้วให้รอประกาศการนัดรับวัคซีนเข็มแรกทางได้ทาง check.ภูเก็ตต้องชนะ.com

แอดก็รอกำหนดส่งวัคซีนจากกระทรวงอยู่ ถ้าแอดทราบแล้วจะรีบออกประกาศนะครับ