สามารถตรวจสอบนัดรับวัคซีนได้ที่ https://check.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/

เพื่อลดความแออัดของสถานที่ ท่านไม่สามารถเปลี่ยนเวลาได้ในวันและสถานที่นัดฉีดได้

หากท่านไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่สองในรอบเดือนเมษายนนี้ ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเริ่มรับวัคซีนเข็มที่หนึ่งใหม่ซ้ำในระบบได้


หากท่านได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วแต่ยังไม่มีรายชื่อในระบบหมอพร้อม หรือ นัดรับวัคซีนเข็มที่ 2 บนภูเก็ตต้องชนะ.com  ให้ท่านส่งเลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล และใบนัดฉีดวัคซีนที่ท่านได้รับไป

1. จุดฉีดสนามบิน และ โรงแรมอังสนา กรุณาส่งที่ LineID : @784hmzeq
2. จุดฉีดโรงแรมภูเก็ตออคิด กรุณาส่งที่ Line ID : chay_m หรือ Email : its.chalonghospital@gmail.com
3. จุดฉีดสะพานหินและจังซีลอน แจ้งทางนี้ได้เลยครับ


(spa)ประกาศเรื่องวัคซีนเข็มที่สอง (spa)

เฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และไม่พบรายชื่อนัดรับวัคซีนเข็มที่ 2 บน www.ภูเก็ตต้องชนะ.com เท่านั้น. ให้ท่านนำบัตรประชาชนตัวจริงและใบนัดรับวัคซีนเดิมที่เคยได้รับ ไปรับวัคซีนเข็มที่สองที่จุดรับวัคซีนเข็มแรกในวันที่ 30 เมษายน 2564 เท่านั้น ตามเวลาดังนี้
  1. สนามบินภูเก็ต : เวลา 14.00-16.00 น.
  2. โรงแรมอังสนาลากูนา : เวลา 13.00-16.00 น.
  3. ห้างจังซีลอน : เวลา 16.00 น.
  4. สนามกีฬาสะพานหิน : เวลา 14.00 น.
  5. โรงแรมภูเก็ตออร์คิดรีสอร์ท : เวลา 16.00 น.