หากในระบบยังไม่มีปุ่มสำหรับเพิ่มพนักงานต่างชาติ นั่นเป็นเพราะในขั้นตอนการสมัครองค์กรกับระบบของเรา อาจจะมีการลงทะเบียนในรูปแบบของ บริษัทเอกชน ซึ่งเราไม่สามารถ identify องค์กรจากข้อมูลนั้นได้ครับ ดังนั้นจึงยังไม่อยู่ใน LIST 14 ประเภท Tourism-Related จึงทำให้ยังไม่สามารถเพิ่มให้ได้ในขณะนี้


กรุณารอการปรับระบบอีกครั้งในรอบถัดไปครับผม