บุคคลที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ภายใต้เงื่อนไข Phuket Sandbox จะต้องจองโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus เท่านั้น โดยจะต้องใช้เอกสารการจองโรงแรมที่มี SHA Plus ในการยื่นขอ certificate of entry ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย