สถานประกอบการทั้ง 10 ประเภทที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA แล้วสามารถสมัคร SHA Plus ได้ โดยขณะนี้มีเพียงสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่สามารถสมัครรับตราสัญลักษณ์ เนื่องจากเป็นจังหวัดนำร่องในการเปิดประเทศ (Phuket Sandbox)