ระบบจะใช้จำนวนพนักงานตามที่องค์กรยืนยันกับประกันสังคมในเดือนล่าสุดมาคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนพนักงานที่ได้รับวัคซีน