องค์กรต้องส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดทุกคนที่ปฏิบัติงานในองค์กร ทั้งพนักงานประจำและชั่วคราว รวมคนไทยและต่างชาติและนักศึกษาฝึกงาน เช่น องค์กรจ้างงานพนักงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมของบริษัทและจ้างงานพนักงานแบบชั่วคราวที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมของบริษัท องค์กรต้องส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดทุกคน