ระบบจะนำรายชื่อพนักงานทั้งหมดที่องค์กรส่งมาไปตรวจสอบในระบบภูเก็ตต้องชนะ (www.ภูเก็ตต้องชนะ.com) ที่ใช้ในการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตและนำตัวเลขพนักงานทั้งหมดมาเทียบจำนวนพนักงานจากเอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจำนวนพนักงานที่ส่งมา