ให้องค์กรส่งรายชื่อพนักงานพร้อมหลักฐานการฉีดวัคซีนแยกจากไฟล์รายชื่อพนักงานในระบบ