คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับ ภูเก็ตต้องชนะ.com

ประจำเดือนฉีดวัคซีนได้ไหม
มีประจำเดือนสามารถฉีดวัคซีนได้ครับ
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:06 AM
ตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนได้ไหม
หากคุณตั้งครรภ์อยู่ ไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ได้ครับ
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:07 AM
ให้นมบุตร ฉีดวัคซีนได้ไหม
ไม่แนะนำครับ หากจำเป็นควรปรึกษาแพทย์
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:08 AM
ลงทะเบียนรับวัคซีนได้ที่ไหน
สามารถลงทะเบียนสำหรับคนสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้ที่ https://www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/ 
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:12 AM
เมื่อไหร่จะได้นัดวันรับวัคซีน
หลังจากการลงทะเบียนให้รอการนัดหมายอีกครั้ง เนื่องจากรอยืนยันกำหนดการส่งวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข สามารถตรวจสอบนัดได้ที่ https://check.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6f...
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:13 AM
ไม่มีทะเบียนบ้านในภูเก็ตต้องทำอย่างไร
ให้บริษัท/กิจการซึ่งจดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ตที่เป็นนายจ้างเป็นผู้ลงทะเบียนให้ https://www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:13 AM
ฉีดได้จนถึงอายุเท่าไร
รอบพฤษภาคมนี้ฉีดเฉพาะอายุ 18-59 ปี หากเกิน 60 ปี ตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้ว แต่จะต้องรอรับรอบตั้งแต่เดือน มิถุนายน
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:13 AM
ถ้าไม่ลงทะเบียน รับวัคซีนได้ไหม
หากไม่ทำลงทะเบียนล่วงหน้า จะถือว่าเป็นการ walk in แล้วแต่เจ้าหน้าที่ว่าจะให้เข้าไหม ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้มงวดมากครับ
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:14 AM
ต่างชาติฉีดได้ไหม
รอบนี้ให้บริการเฉพาะคนไทยเท่านั้น ต่างชาติฉีดได้เมื่อไร ปัจจุบันยังไม่มีนโยบายครับ
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:14 AM
บุคคลทั่วไปแจ้งขอลบข้อมูลตัวเองเพื่อจะไปลงในนามองค์กร
บุคคลทั่วไปแจ้งขอลบข้อมูลตัวเองเพื่อจะไปลงในนามองค์กร มีขั้นตอนดังนี้ ให้องค์กรทำการส่งหนังสือรับรองว่าเป็นพนักงาน ลงนามพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) พร้อมหนังสื...
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:15 AM