คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับ ภูเก็ตต้องชนะ.com

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
ปัจจุบันมีการหยุดให้บริการรับวัคซีนเข็มแรก ชั่วคราว และจะเปิดอีกครั้งเมื่อเราทราบกำหนดการส่งมองวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข แล้วเราจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ...
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:20 AM
วัคซีนยี่ห้ออะไร
รอบพฤษภาคมนี้ เป็นยี่ห้อ Sinovac > https://youtu.be/N872OBWGBHg
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:21 AM
การรับวัคซีนสำหรับคนไทยมีค่าใช้จ่ายไหม
มีค่าใช้จ่ายไหม ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคนไทย
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:22 AM
ฉีดได้จนถึงอายุเท่าไร
ฉีดได้จนถึงอายุเท่าไร รอบพฤษภาคมนี้ฉีดได้เฉพาะอายุ 18-59 ปี หากเกิน 60 ปีจะต้องรอตั้งแต่รอบเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:23 AM
ฉีดเด็กได้ไหม
ฉีดเด็กได้ไหม เราไม่ฉีดเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:23 AM
โรคประจำตัวอื่นๆ ฉีดวัคซีนได้ไหม
โรคประจำตัวอื่นๆฉีดได้ไหม ชมคลิปนี้ https://youtu.be/0youtVd2RLY หรือสอบถามที่ สสจ.ภูเก็ตโทร 094-5938876 หรือ 094-5935342
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:24 AM
โรคความดันฉีดได้ไหม
โรคความดันฉีดได้ไหม ได้ครับ แต่ในวันฉีดต้องมีความดันปกติ
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:26 AM
โรคเบาหวานฉีดได้ไหม
โรคเบาหวานฉีดได้ไหม ได้ครับ
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:26 AM
ตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ฉีดได้ไหม
ตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ฉีดได้ไหม ไม่แนะนำครับ หากจำเป็นต้องรับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์และขอใบรับรองแพทย์ก่อนรับวัคซีนครับ
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:27 AM
ไม่มาฉีดตามนัด
หากลงทะเบียนเข็มแรกรอบเดือนเมษายนแล้วแต่ไม่ได้มาตามนัด ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่  ให้รอประกาศการนัดรับวัคซีนเข็มแรกทางได้ทาง check.ภูเก็ตต้องชนะ.com แอดก...
Thu, 29 Apr, 2021 at 5:40 AM